ΝΟΜΟΣ για ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΝΟΜΟΣ 4161/13 - Πρόγραμμα διευκόλυνσης ενήμερων δανειοληπτών

Στη διάθεσή μας πλέον υπάρχει ο νέος νόμος που καθορίζει ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες ή για δανειολήπτες που δεν έχει γίνει καταγγελία ακόμα στις οφειλές τους. Αφορά μόνο στις οφειλές που έχουν προσημείωση στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, είτε είναι στεγαστικά είτε καταναλωτικά είτε επισκευαστικά δάνεια. Ο Νόμος 4161/13 έχει πλεονεκτήματα συγκρίνοντάς τον με το Νόμο Κατσέλη όπως πχ, καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα του εγγυητή: Με την υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, οι εγγυητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Φυσικά, έχει και σχετικά μειονεκτήματα, όπως ότι δεν πραγματοποιείται κούρεμα της οφειλής.

Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, ετοιμάζοντας τον φάκελό σας ώστε να κατατεθεί η αίτησή σας στις τράπεζες και να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βεβαίως, ο Νόμος 4161/13 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ πρόσφατα, συνεπώς περιμένουμε περαιτέρω οδηγίες και από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις (συνοπτικά)

Βεβαίως, ο Νόμος 4161/10 προβλέπει και προϋποθέσεις στα εισοδήματα, όπως το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000€ (το οικογενειακό της 25.000€) και να υπάρχει μείωση στα εισοδήματά μας τουλάχιστον 20% από το 2009.

Επίσης, οι προϋποθέσεις αυτές γίνονται ευνοϊκότερες αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή αν η οικογένεια είναι πολύτεκνη (από τρία παιδιά και πάνω).

Τι προβλέπει το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες (συνοπτικά)

Με την έγκριση του προγράμματος ξεκινάει περίοδος τεσσάρων ετών κατά την οποία πρώτον, ο δανειολήπτης πληρώνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός του και δεύτερον, οι οφειλές τοκίζονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 0,75%, εκτός αν το επιτόκιο που έχει ο δανειολήπτης για το δάνειο του είναι μικρότερο, οπότε και δεν αλλάζει. Η διαφορά της νέας δόσης με την παλιά δόση κεφαλαιοποιείται και μετά την περίοδο των τεσσάρων ετών, η οφειλή συνεχίζει με την παλαιά σύμβαση, με τα υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής που ίσχυαν τη στιγμή που ο δανειολήπτης υπάχθηκε στη ρύθμιση.

Για τους ανέργους το πρόγραμμα προβλέπει μέσα στην τετραετία, εντελώς άτοκη περίοδο 6 μηνών, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα πληρώνει καθόλου δόση.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο 4161/13 επιλέγοντας ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4161 - Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.

Τροποποιήσεις στο Νόμο Κατσέλη (3869/10)

Ο Νόμος 4161/13, εκτός από το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, προβλέπει και αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη. Oι κυριότερες είναι:

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να διαπιστώσουμε αν εντάσσεται το θέμα σας στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (3869/2010) επιλέγοντας Διαδικασία.

Για όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας παρακαλούμε επιλέξτε Επικοινωνία.