ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ για τα ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ή Νόμος Κατσέλη ή Νόμος 3869/10

Ο νόμος 3869/10 που είναι γνωστός και ως νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Ποια χρέη καλύπτει;

Ο νόμος Κατσέλη καλύπτει χρέη σε:

Ο νόμος Κατσέλη ΔΕΝ καλύπτει χρέη:

Πως επιτυγχάνεται η ρύθμιση χρεών;

Βάσει του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο.

Η εξασφάλιση των χαμηλών δόσεων προς όλες τις τραπεζικές οφειλές επιτυγχάνεται με:

Πότε επιτυγχάνεται διαγραφή χρεών;

Σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του πελάτη και τα περιουσιακά του στοιχεία, μπορούμε να επιτύχουμε και διαγραφή μέρους του χρέους! Εδώ ο νόμος Κατσέλη ευνοεί ιδιαίτερα υπερχρεωμένους πολίτες που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 8 παρ. 2).

Τι προβλέπει ο νόμος για την πρώτη κατοικία;

Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη από την υπό ρευστοποίηση περιουσία του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι προβλέπει ο νόμος για την πρώτη κατοικία, την ρύθμιση τυχών στεγαστικού δανείου για αυτήν και άλλες σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε επιλέξτε ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

Πότε επιτυγχάνεται ολική διαγραφή χρεών;

Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα τραπεζικά χρέη του δανειολήπτη, όταν συντρέχουν μακροχρόνια ανεργία ή μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή άλλα παρόμοιας σοβαρότητας προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 5).

Πότε γίνεται αναστολή διαταγών πληρωμής;

Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προβλέπει, επίσης, την αναστολή διαταγών πληρωμής από τη στιγμή της κατάθεσης στο ειρηνοδικείο της αντίστοιχης αίτησης.

Πόσο διαρκεί η αποπληρωμή των χρεών μετά την ρύθμιση;

Η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών μέσω του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ολοκληρώνεται από 4 ως 20 έτη, ώστε ο υπερχρεωμένος πολίτης να απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της υπερχρέωσης και να επανέλθει στην υγιή συναλλακτική συμπεριφορά με τις τράπεζες.

Που μπορώ να διαβάσω τον νόμο 3869/2010;

Διαβάστε το ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις στην ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 που εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2010 (03/08/2010) επιλέγοντας ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869/2010

Ποιά ήταν η πρώτη θετική απόφαση για τον νόμο 3869/10;

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε στις 28/06/2011 την υπ΄ αριθ. 15/Φ1/2011 απόφασή η οποία είναι η πρώτη θετική δικαστική απόφαση σε όλη την Ελλάδα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Ποιές τροποποιήσεις έγιναν στον νόμο 3869/10;

Άρθρο 85 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3869/2010: Με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170) επιχειρείται η διασάφηση του περιεχομένου ορισμένων διατάξεων του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με σκοπό αφενός μεν την άρση αμφισβητήσεων που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων και αφετέρου την απλοποίηση της διαδικασίας.

Άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011): Με άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3869/2011 μέχρι τις 31/12/2012.

Υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογής του νόμου Κατσέλη;

Για μερικά ενδεικτικά παραδείγματα της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε πελάτες του γραφείου μας παρακαλούμε επιλέξτε ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Ποια είναι τα στάδια για την ρύθμιση;

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει 4 στάδια ρύθμισης:

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Νόμο Κατσέλη

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρακαλούμε επιλέξτε ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στατιστικά αποφάσεων σχετικά με τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με στατιστικά αποφάσεων σχετικών με τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρακαλούμε επιλέξτε ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να διαπιστώσουμε αν εντάσσεται το θέμα σας στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (3869/10) επιλέγοντας Διαδικασία.

Εφόσον εντάσσεστε μπορούμε να σας βοηθήσουμε με:

και φυσικά να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις για εσάς!

Πως μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας;

Για όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας παρακαλούμε επιλέξτε Επικοινωνία.