ΝΟΜΟΣ για ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΚΑΤΣΕΛΗ)

Νόμος για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ή Νόμος Κατσέλη ή Νόμος 3869/10

Ο νόμος 3869/2010 είναι γνωστός και ως νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2010 και προβλέπει ρυθμίσεις τραπεζικών οφειλών και άλλων χρεών, που δεν προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία.

O νόμος 3869/2010 τροποποιήθηκε από το νόμο 3996/2011 και έχει ήδη εφαρμοστεί για χιλιάδες δανειολήπτες σε όλη την Ελλάδα, για τους οποίους τα Ειρηνοδικεία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του, προέβησαν στην έκδοση εξαιρετικά ευνοϊκών αποφάσεων για την ρύθμιση των οφειλών τους ή ακόμα και την απαλλαγή τους για μέρος από αυτές.

Ο νόμος Κατσέλη δεν καλύπτει χρέη προς το Δημόσιο αλλά καλύπτει χρέη σε πιστωτικές κάρτες και όλους τους τύπους δανείων (καταναλωτικά δάνεια, ανοιχτά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια κτλ.)

Βάσει του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο.

Η εξασφάλιση των χαμηλών δόσεων προς όλες τις τραπεζικές οφειλές επιτυγχάνεται με:
1. Μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή με εντελώς άτοκες δόσεις.
2. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών.

Σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του πελάτη και τα περιουσιακά του στοιχεία, μπορούμε να επιτύχουμε και διαγραφή μέρους του χρέους! Εδώ ο νόμος Κατσέλη ευνοεί ιδιαίτερα υπερχρεωμένους πολίτες που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 8 παρ. 2).

Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπει επίσης διαγραφή χρεών σε περίπτωση που υπάρχει μόνο πρώτη κατοικία και το ποσό των τραπεζικών οφειλών ξεπερνάει το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου (άρθρο 9 παρ. 2). Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα τραπεζικά χρέη του δανειολήπτη, όταν συντρέχουν μακροχρόνια ανεργία ή μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή άλλα παρόμοιας σοβαρότητας προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 5).

Ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προβλέπει, επίσης, την αναστολή διαταγών πληρωμής από τη στιγμή της κατάθεσης στο ειρηνοδικείο της αντίστοιχης αίτησης.

Η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών μέσω του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ολοκληρώνεται από 4 ως 20 έτη, ώστε ο υπερχρεωμένος πολίτης να απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της υπερχρέωσης και να επανέλθει στην υγιή συναλλακτική συμπεριφορά με τις τράπεζες.

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρακαλούμε επιλέξτε Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Νόμο Κατσέλη

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να διαπιστώσουμε αν εντάσσεται το θέμα σας στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (3869/2010) επιλέγοντας Διαδικασία.

Για όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας παρακαλούμε επιλέξτε Επικοινωνία.