Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ρύθμιση οφειλών, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και Δικηγόροι

Τηλεφωνήστε μας σήμερα: 210 258 5184

Προστασία πρώτης κατοικίας με το νέο Νόμο

Δημοσιεύτηκε ο νέος Νόμος για την προστασία πρώτης κατοικίας από τα κόκκινα δάνεια που αντικατέστησε το Νόμο Κατσέλη.

Τα πλεονεκτήματα του Νέου Νόμου

(α) Είναι κυρίως εξωδικαστική διαδικασία!
(β) Καθορίζει πλεονεκτικό επιτόκιο, από τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια!
(γ) Εντάσσει και τα επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση!
(δ) Προβλέπει κούρεμα των οφειλών αν αυτές ξεπερνούν το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας!
(ε) Εντάσσει και ιδιώτες αλλά και τους εμπόρους και τα μέλη εταιρειών!

Το κυριότερο πλεονέκτημα του Νόμου είναι ότι το Δημόσιο επιδοτεί μέρος της δόσης (από 20% ως και 50%) για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του προγράμματος!

Κωδικοποιημένα οι προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί είναι:
(α) Ο οφειλέτης να έχει κύρια κατοικία είτε ολόκληρη είτε μερίδιο σε αυτήν.
(β) Να μην έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση του Νόμου Κατσέλη από δόλο ή εγκριτική απόφαση.
(γ) Η αντικειμενική αξία της εν λόγω κύριας/πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ αν υπάρχουν προσημειούχα επιχειρηματικά δάνεια ή τις 250.000 ευρώ αν δεν υπάρχουν προσημειούχα επιχειρηματικά δάνεια.
(δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος αφαιρουμένων όλων των φόρων, να μην ξεπερνάει 12.500 ευρώ για ένα άτομο, 21.000 ευρώ για δύο ενήλικες, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος ως και 3 μέλη.
(ε) Η συνολική αξία των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων, πέραν της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.
(στ) Οι καταθέσεις δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.
(ζ) Να υπάρχει τουλάχιστον μία οφειλή με προσημείωση στην πρώτη κατοικία.
(η) Το ποσό οφειλής για κάθε πιστωτή να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και 100.000 ευρώ σε περίπτωση που περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Ποιες οφειλές εντάσσονται:
Οφειλές που έχουν προσημείωση στην πρώτη/κύρια κατοικία, να μην έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη και να μην έχουν εγγύηση του Δημοσίου

Αν έχετε οφειλές χωρίς προσημείωση μπορούμε να βρούμε λύση και για αυτές!

 

Επιλέξτε τώρα τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ώστε να εξετάσουμε το θέμα σας!

ή αν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας επιλέγοντας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ