Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ρύθμιση οφειλών, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και Δικηγόροι

Τηλεφωνήστε μας σήμερα: 210 258 5184

Οι αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη τον Ιούνιο 2018

Τέθηκαν σε ισχύ οι αλλαγές στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στις 14 Ιουνίου 2018

Να επισημάνουμε ότι παρ’όλη τη φημολογία, ο Νόμος Κατσέλη δεν πήρε παράταση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Παραμένει 31/12/18.
Βέβαια, ο Νόμος συνεχίζει και μετά, για όσους δεν έχουν πρώτη κατοικία.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές στο Νόμο είναι

(α) Ο αιτών παραχωρεί στους πιστωτές κατά τους οποίους στρέφεται η αίτηση, την άδεια να μπορούν να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα για τους καταθετικούς λογαριασμούς του, αλλά και τυχόν άλλες οφειλές που ενδεχομένως υπάρχουν. Τα στοιχεία αυτά πηγαίνουν πίσω κατά μία 5ετία πριν την αίτηση και η παροχή άδειας σταματάει όταν συζητηθεί η αίτηση (όταν γίνει η εκουσία – το τελικό δικαστήριο του Νόμου Κατσέλη). Προσοχή! Για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί πριν τις 14/6/18, η άδεια αυτή παρέχεται αυτεπάγγελτα μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Ως τότε τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να προβαίνουν σε αναζήτηση πληροφοριών.

(β) Η έκπτωση από το Νόμο Κατσέλη του οφειλέτη δεν επέρχεται με αίτηση ανάκλησης όπως ίσχυε ως τώρα. Όταν ο οφειλέτης καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες τις δόσεις του, τότε η τράπεζα έχει δικαίωμα να στείλει εξώδικη όχληση στην οποία επισημαίνει την εν λόγω παράβαση. Αν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει μέσα σε 30 ημέρες, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από το Νόμο, αν ο πιστωτής που έστειλε το εξώδικο κοινοποιήσει και στους υπόλοιπους πιστωτές την εν λόγω παράβαση.

(γ) Δεν μπορεί ο οφειλέτης να καταθέσει νέα αίτηση αν η προηγούμενη απορρίφθηκε λόγω δόλου.

(δ) Ο κληρονόμος κατοικίας θανόντος οφειλέτη, ο οποίος ήταν στη διαδικασία του Νόμου, μπορεί να συνεχίσει να προστατεύει την ίδια κατοικία και να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποπληρωμής που θα του ορίσει το δικαστήριο με δική του ξεχωριστή αίτηση.

(ε) Η έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή, ούτως ή άλλως ίσχυε. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να διορίσει δικό του, που όμως πάλι τον επιβαρύνεται ο οφειλέτης.

(στ) Αιτήσεις για τις οποίες η τελική δικάσιμος έχει ματαιωθεί, θα πρέπει ως 14 Σεπτεμβρίου 2018, να γίνει ο επαναπροσδιορισμός της δικασίμου με επιμέλεια του αιτούντα.

Παρακαλούμε μην αφήνεται κενά ή απορίες. Το γραφείο μας αποτελείται από ειδικούς που μπορούν να σας απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και να εξετάσουν το θέμα σας για να δούμε αν μπορούμε να σας αναλάβουμε και να σας βοηθήσουμε.

Για να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας παρακαλούμε πατήστε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τη διαδικασία που ακολουθούμε παρακαλούμε πατήστε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Call Now Button