Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ρύθμιση οφειλών, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και Δικηγόροι

Τηλεφωνήστε μας σήμερα: 210 258 5184

Νόμος για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ή νόμος Κατσέλη ή νόμος 3869/10

Τον Ιούλιο του 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο οποίος προβλέπει ρυθμίσεις τραπεζικών οφειλών και άλλων χρεών, που δεν προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία.
Βάσει του Νόμου 3869/10 μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλή δόση προς όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο. Αυτό προβλέπεται με δύο τρόπους: πρώτον τη μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή τις εντελώς άτοκες δόσεις. Δεύτερον, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών αυτών. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο του Νόμου Κατσέλη είναι ότι μπορούμε να πετύχουμε διαγραφή μέρους του χρέους, ειδικά στα χωρίς προσημείωση καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

Μάθετε περισσότερα για Νόμος Κατσέλη για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 

Κώδικας Δεοντολογίας Τράπεζας της Ελλάδας – Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ)

Από 1/1/2016 τέθηκε σε Εφαρμογή ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών που είναι γενικές αρχές και κατευθύνσεις ώστε οι τράπεζες να εκπονήσουν προγράμματα ρύθμισης και διευθέτησης για τις καθυστερημένες οφειλές. Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τη το φάκελο σας ώστε να προχωρήσετε σωστά στη διαδικασία και να αποφύγετε τυχόν λάθη από απροσεξία ή άγνοια του Κώδικα Δεοντολογίας.

Μάθετε περισσότερα για τον Κώδικα Δεοντολογίας

 

Οικονομικός Έλεγχος Δανείων – Διαγραφή Παράνομων Χρεώσεων

Μία ολοκληρωμένη υπηρεσία κυρίως για επιχειρηματίες αλλά όχι μόνο. Σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία πληροφορικής εξάγουμε όλες τις παράνομες χρεώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο δάνειό σας και οι οποίες καθιστούν το τρέχον υπόλοιπο πολύ μεγαλύτερο από το νόμιμο και συνεπώς άκυρο. Οι παράνομες χρεώσεις προκύπτουν τόσο από καταχρηστικούς και ακυρωμένους από δικαστήρια όρους των συμβάσεων, όσο και από χρεώσεις που δεν προβλέπονται καν στη σύμβαση!

Μάθετε περισσότερα για τη Διαγραφή Παράνομων Χρεώσεων

 

Διαγραφή παλαιών εξοφλημένων στοιχείων από τον Τειρεσία

Με την υπηρεσία αυτή γίνεται ολοσχερής διαγραφή δυσμενών στοιχείων από τα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. τα οποία αφορούν σε συναλλαγματικές ή/και επιταγές.
Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τα τις οποίες τα σώματα επιταγών ή συναλλαγματικών έχουν χαθεί ή σε άλλες περιπτώσεις, συμβαίνει ο αποδέκτης των γραμματίων αυτών να έχει τερματίσει την εμπορική δραστηριότητά του και να μην έχει προσκομίσει εξοφλητική βεβαίωση.

Μάθετε περισσότερα για τη διαγραφή δυσμενών στοιχείων από την Τειρεσίας επικοινωνώντας μαζί μας

 

Προγράμματα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών

Με αυτήν την υπηρεσία καλύπτουμε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ξεκινούμε επικοινωνία με τις τράπεζες, ώστε με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα που διαθέτουν να πετύχουμε ρύθμιση των οφειλών με 2 τρόπους: Μείωση του επιτοκίου από 2 ως 10 μονάδες και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής από 5 ως 15 έτη. Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από την τράπεζα, από το είδος της οφειλής (πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο), από το ήδη υπάρχον επιτόκιο καθώς και από τα υπόλοιπα έτη αποπληρωμής των υπαρχόντων χρεών.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι παλαιότερη υπηρεσία και πλέον δεν εφαρμόζονται. Παρακαλούμε δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες ή επιλέξτε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δανειοδότηση βάσει στέγης για αποπληρωμή τραπεζικών χρεών

Αιτούμαστε ένα νέο δάνειο σε συγκεκριμένη τράπεζα, με το οποίο θα αποπληρωθούν όλα τα υπόλοιπα χρέη κάρτες και δάνεια σε όλες τις άλλες τράπεζες. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του δανείου είναι ότι γίνεται με προσημείωση κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται χαμηλό επιτόκιο από 2% ως 4% και ταυτόχρονα καθορίζουμε την αποπληρωμή ως 30 έτη, με αποτέλεσμα να προκύπτει πολύ μικρή δόση. Προϋπόθεση, για να επιτευχθεί το δάνειο, είναι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές την ώρα που γίνεται η αίτηση, καθώς και να μην υπήρχε περίοδος δύο καθυστερημένων δόσεων τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Η συγκεκριμένη δανειοδότηση είναι παλαιότερη υπηρεσία και πλέον δεν εφαρμόζεται. Παρακαλούμε δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες ή επιλέξτε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Call Now Button