Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, Ρύθμιση οφειλών, Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και Δικηγόροι

Τηλεφωνήστε μας σήμερα: 210 258 5184

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4745-20 με βάση τον οποίο, όλες οι εκκρεμείς σε α’ βαθμό υποθέσεις (όχι Εφετείο) του Νόμου Κατσέλη, που έχουν ημερομηνία εκδίκασης μετά από τις 15-6-21, θα πρέπει να προβούν στην Αίτηση Επαναπροσδιορισμού.

Επίσης, όσες έχουν επανάληψη συζήτησης, έχουν κριθεί απαράδεκτες ή έχουν ματαιωθεί υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ο γραφείο μας αναλαμβάνει Αιτήσεις Επαναπροσδιορισμού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων είναι:

Πότε κατετέθη το αρχικό δικόγραφοπροθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού
ως το τέλος του 201431/1/2021
Α’ εξάμηνο 201531/1/2021
Β’ εξάμηνο 201515/2/2021
Α’ εξάμηνο 201628/2/2021
Β’ εξάμηνο 201615/3/2021
Α’ εξάμηνο 201731/3/2021
Β’ εξάμηνο 201715/4/2021
Α’ εξάμηνο 201830/4/2021
Β’ εξάμηνο 201815/5/2021
2019 και μετά31/5/2021

Το γραφείο μας μπορεί να σας αναλάβει, παρακαλούμε επιλέξτε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Call Now Button