Επώνυμο:
Όνομα:
Email:
'Ετος γέννησης:
Εργασιακή θέση:
Σταθερό τηλ.: Ώρες επικ/νίας: -
Κινητό τηλ.: Ώρες επικ/νίας: -
Οικογενειακή κατάσταση
Περίπου το μηνιαίο εισόδημά σας (τώρα):
Έχετε περουσιακά στοιχεία, δηλαδή κατοικία, κατάστημα, αγροτεμάχιο ή οικόπεδο;:
Σύνολο καρτών και δανείων χωρίς προσημείωση:
(το ποσό που χρωστάτε τώρα)
Πόσους μήνες καθυστέρησης έχετε σε αυτά;
Πληρώνετε ενοίκιο στην κατοικία σας;